T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

 

                      

  

 TERÖR ARANANLAR   WEB SİTESİ

                    

    

 


Bulunduğunuz Yer: Tüketici Hakları Hakem Heyeti

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TÜKETİCİ HAKLARI

23 Şubat 1995 tarihinde TBMM'de kabul edilen 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4822 Sayılı Kanun ile bazı değişikliklere uğrayarak ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenlemektedir.

 

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Bir Tüketici olarak Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.

Ancak delil oluşturması açısından satıcı veya sağlayıcıya müracaatın yazılı (iadeli-taahhütlü) yapılması uygun görülmektedir.

Bu tür müracaatlarda yasal haklarınızı, 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesinde belirtilen,(malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.

Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;

*Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,

*Tüketici Mahkemelerine, başvurmalısınız.

Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.

 

HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?

Hakem Heyetleri illerde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğne, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır. 81 İl Müdürlüğü ile 892 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır. Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.NEREYE BAŞVURULMALI?

          Tüketici Hakem Heyetleriyle İlgili Sınırlar;

          Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2013'den başlayarak 1.191,52 TL,

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2013'den başlayarak 3.110,58.TL'dir.

         2013 yılı değerleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 22. maddesindeki usule göre Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 2,57 (iki virgül elliyedi) oranında artış esas alınarak belirlenmiştir.

BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?

Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat başvurabilirsiniz.

Yazılı dilekçenizde,

• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,

• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,

• Ne kadar para ödediğinizi,

            . Sorunun ne olduğunu,

            • Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,

            · Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.

 

BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

GÖRÜŞÜLME SÜRESİ

Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır. Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir. Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, İllerde İl Müdürlükleri, İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.

GEREKLİ BELGELER

1. Uyuşmazlık konusu içeren dilekçe

2. Delil oluşturan ilgili belgelerBAŞVURU YERİ

Nusaybin Kaymakamlığı İlçe Yazı işleri Müdürlüğü

Tel : (0482) 415 40 94 / Faks :

Haber ve Duyurular
 
TAKVİM

T.C. NUSAYBİN KAYMAKAMLIĞI
Devrim Mahallesi Hınıs Caddesi No:32 Nusaybin/MARDİN